Meer spirituele activiteiten in Alphen?


Het bleek dat er hier inderdaad behoefte aan is.
Daarom wordt er nu elke 14 dagen gedurende een
dagdeel (een ochtend, middag of avond) activiteiten op
spiritueel gebied gehouden.

De eerste datum werd vastgesteld op
donderdagavond 6 september 2007.
Er was voldoende interesse voor deze bijeenkomst
zodat er nog extra dagdelen konden worden ingepland
voor meer enthousiaste deelnemers